Tüketici Boykotunun Çevresel Hassasiyetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma


MEMİŞ S., CESUR Z.

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.4, pp.25-33, 2019 (Peer-Reviewed Journal)