Cerrahi Servislerinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algılamaları İle Memnuniyet Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


KERSU O., MERT BOĞA S. , KÖŞGEROĞLU N., AYDIN SAYILAN A., İLTER G., BAYDEMİR C.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text