TKY prensipleri ve Endüstri 4.0


Canbay Ş., Akman G.

Yönetim Araştırmaları / Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2021, pp.125

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.125

Abstract

İlk üç sanayi devrimi yeni teknolojik gelişmelerle her seferinde insan merkezli uygulamalara yepyeni boyutlar getirmiştir. Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0‘da insanla yapılan pek çok iş, otomasyona ve teknolojiye dayalı sistemlere ve hatta robotlara devredilmekte, tekrarlı ve hata kabul etmeyen işlemler bu insansız sistemlerle neredeyse sıfır hata ile yapılmaktadır. Bu gelişmelerin etkisi ile Endüstri 4.0, bir yandan işletmelere oldukça etkin kaynak yönetimi sağlarken, bir yandan da pek çok kilit taşını yerinden oynatmaya hızla devam etmektedir. Bu açıdan, yönetim sistemlerinin de değişime uğrayacağı aşikârdır. Endüstri 4.0, halen işletmelerde yaygın olarak kullanılan ve yönetim uygulamalarından olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarını ve prensiplerini köklü olarak etkileyecektir. Değişimler, yönetimin uygulamada kullanması gereken prensiplerin konumuna ve etkisine farklı bir yön vermektedir. Bazı TKY prensipleri, geliştirilen teknoloji ve sistemlerle, organizasyonda uygulaması tam olarak garanti altına alınmış ve sistemin kendiliğinde var olması sağlanmış “doğal yönetim bileşenleri” haline gelmiştir. Bazı prensipleri uygulamak kolaylaşırken, bazı TKY prensiplerinin ve uygulamalarının da işletme yönetimi açısından yeniden konumlanması gerekebilir. TKY prensiplerinin Endüstri 4.0 uygulaması yapan işletmelerdeki durumu ve etkileşimi, ISO 9001:2015 TKY Prensipleri çerçevesinden bir modelleme ile ve ardından bir anket çalışması ile istatistiksel yöntemler kullanarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda, IoT ve akıllı fabrika uygulamaları ile TKY prensipleri arasında ilişki tespit edilmiş, kanıta dayalı karar verme, iyileşme ve süreç yönetimi prensiplerinin Endüstri 4.0’la çok daha kolay uygulandığı, liderlik ve çalışanların katılımı prensiplerinin gelişmeye devam ettiği ve yeniden yorumlanması gerektiği, ilişki yönetimi prensibinin henüz yeterli düzeyde bir gelişime ulaşmadığı tespit edilmiştir.