Ses Sinyalleri ile Cinsiyet Tespitinde Destek Vektör Makineleri, K- En Yakın Komşuluk, Yapay Sinir Ağları ve Tekrarlayan Sinir Ağları Algoritmalarının Performans Değerlendirmesi


AKDENİZ F., BECERİKLİ Y.

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 11 - 13 October 2019 identifier