İzmit Körfezi Sapanca Gölü arası bölgenin Orta Pleyistosen çökellerinin stratigrafisi ve Kuzey Anadolu Fayı 17 08 1999 depremi aktif yüzey kırığının kinematik analizi


DOĞAN B. , TUTKUN S. Z.

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, Turkey, 21 - 24 February 2000, pp.167

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167