Türkiye’de Tiyatro Eğitimi ve Modelleri


TEMEL S.

Güzel Sanatlar Eğitimi Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyum Kitabı, vol.2, no.2, pp.497-510, 2017 (Peer-Reviewed Journal)