Türkiye İthalatının Temel Belirleyicileri 1989 2004


Bayraktutan Y., Bıdırdı H.

Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.10, no.1, pp.351-369, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Main objective of this study is to establish the determinants of Turkish import for 1989-2004 period and to make policy proposals for the future. In this framework, the long-term demand for import is forecasted by the use of Engle-Granger Two Step forecast method, and by this way, the short-term relationships are searched for by Error-Correction Model. Estimating the model in which real income and reel effective exchange rate are independent variables, it is concluded that Turkish import is more sensitive to economic growth than the real exchange rate. Correspondingly, it is considered that, in case of foreign trade gap, this result will provide an insight into the effectiveness of exchange rate policy to restrict imports.

Key Words: Determinants of Imports, Turkish Import, Co-integration, Error Correction Model.

Bu çalışmanın temel amacı, 1989-2004 dönemine ilişn Türkiye ithalatının belirleyicilerini tespit etmek ve tahmin sonuçlarından hareketle politika önerisinde bulunmaktır. Bu çerçevede, Engle-Granger iki aşamalı tahmin yöntemi kullanılarak uzun dönem ithalat talebi tahmin edilmiş ve buradan hareketle Hata Düzeltme Modeli yardımıyla kısa dönem ilişkiler araştırılmıştır. Açıklayıcı değişken olarak reel gelir ve reel efektif döviz kurunun yer aldığı modelin tahmin edilmesi ile Türkiye ithalatının reel döviz kurundan ziyade büyümeye karşı daha duyarlı olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda bu sonuç, bir dış ticaret açığı durumunda ithalatı azaltma bakımından kur politikasının etkinliği hakkında da bir fikir verecektir.

Anahtar Kelimeler: İthalatın Belirleyicileri, Türkiye İthalatı, Ko-entegrasyon, Hata Düzeltme Modeli.