Mühendislik Fakültesi Yöneticilerinin, Öğretim Üyelerinin ve Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri: Gümüşhane Üniversitesi Örneği


ÖZTÜRK M., AKKAN Y., AYDIN S.

International Conference for Internet Technology and Secured Transections, 16 - 18 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text