Mukopolisakkaridoz Tip II Hunter Sendromu Tanısı ile İzlenen Hastaların Enzim Replasman Tedavisi Sonuçları


ÜNAL Ö. , DOĞRU ERSÖZ D., ALEHAN D., SAĞLAM M., HİŞMİ B., DURSUN A., ...More

III. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 26 - 29 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey