Vision based magnetic levitation system Görü tabanli manyeti̇k süspansi̇yon si̇stemi̇


KİZİR S. , Küçükyildiz G., OCAK H. , BİNGÜL Z.

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012