EVOLATION OF ENVIROMENTAL NOISY AT AIRPORT


Gülenç H., Oktor K. , Arpaz E.

International Marmara Sciences Congress (Spring) 2020, 19 - 20 June 2020, vol.1, no.1, pp.741-748

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.741-748

Abstract

Abstract- With the technological developments and rapid population growth, the need for various means of transportation is gradually increasing. Today, it is seen that aircraft are becoming as common as land vehicles, and new airports are being built in many points in our country as a result of this need. Increased air traffic creates new noise problems and makes it necessary to take new measures in this regard. A directive was published in the Official Journal of the European Communities on 18.07.2002 on the Evaluation and Management of Environmental Noise by the European Union council on noise. In order to reduce noise in our country, "Regulation on Assessment and Management of Environmental Noise" entered into force in accordance with the Environmental Noise Directive. All studies in our country have been directed within the framework of this regulation. Within the scope of the study, the general characteristics of the Sabiha Gökçen Airport, its geographical location, the meteorological factors owned were investigated. During the landing and take-off of the aircraft at five different points around Sabiha Gökçen Airport, night, day and evening measurements were taken. Measurement results were evaluated within the scope of Environmental Noise Assessment Management and Regulation. By investigating the factors that may cause noise in aircraft, measures to reduce aircraft noise were determined.

Keywords: Aircraft Noisy, Noisy At Airports, Aviation History.

Teknolojik gelişmeler ve hızlı nüfus artışı ile birlikte çeşitli ulaşım araçlarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Günümüzde hava taşıtlarının da kara taşıtları kadar yaygınlaştığı görülmekte ve bu ihtiyaç neticesinde ülkemizde birçok noktada yeni hava limanları inşa edilmektedir. Artan hava trafiği yeni gürültü problemlerini ortaya çıkarmakta ve bu konuda yeni önlemler alınmasını zaruri kılmaktadır. Gürültü ile ilgili Avrupa Birliği Konseyi tarafından çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili 18.07.2002 tarihli Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde bir direktif yayınlanmıştır. Ülkemizde de gürültünün azaltılması gayesi ile Çevresel Gürültü Direktifine uyumlu olarak ‘’Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’’ yürürlüğe girmiştir. Ülkemizdeki bütün çalışmalara bu yönetmelik çerçevesinde yön verilmiştir. Çalışma kapsamında Sabiha Gökçen Hava Limanı’nın genel özellikleri, bulunduğu coğrafi konum, sahip olunan meteorolojik etkenler incelenmiştir. Sabiha Gökçen Hava Limanı çevresinde beş farklı noktada uçakların iniş ve kalkışları esnasında gece, gündüz ve akşam ölçümleri alınmıştır. Ölçüm sonuçları Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir. Uçaklarda gürültüye sebep olabilecek etkenler araştırılarak, uçak gürültüsünün azaltılması konusunda alınabilecek tedbirler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uçak Gürültüsü, Hava Limanlarında Gürültü, Havacılık Tarihi