Seçmenlerin Politik Pazarlamada Marka Değiştirme Eğilimi Faktörlerinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Bir Araştırma


CESUR Z. , MEMİŞ S.

IBANESS-III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 4 - 05 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text