8 Necâtî Beğ in Kâtipleri Hicveden Bir Kıt ası


ZAVOTÇU G.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, no.16, pp.125-133, 2009 (Peer-Reviewed Journal)