Sıklaştırma Ağlarının Yer Kabuğu Hareketlerine Karşı Duyarlıkları ve Olası Algılayabilirlik Düzeyleri


KÜREÇ NEHBİT P., KONAK H.

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.2, pp.81-87, 2011 (Peer-Reviewed Journal)