17 AĞUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMİNDE HASAR ALAN BİNADA KAT GEÇİRGENLİK FONKSİYONLARIYLA HASAR TANILAMA


Creative Commons License

Beyen K.

5th International Earthquake Symposium - Kocaeli, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.1, ss.287-291

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.287-291

Özet

Günümüzün klasik uygulamalarında yapının tam bilinmeyen dinamik ve mekanik özellikleri olan
kütle, rijidlik ve sönüm uygulanan bir dizi kabüllerle yapı problemini karmaşıklaştırmaktadır. Katlar
arası geçirgenlik fonksiyonları (KGF) yapı üzerinde alınan kayıtlarla çalışıldığından gerçek özellikleri
yansıtan yapısal hasar tespiti için umut vadeden bir yaklaşımdır. Sahada ölçülen girdi hareketi (gürültü)
ve yapısal titreşimler önceki çalışmalara göre birçok avantaj barındıran bir tanılama algoritmasıdır.
KGF çeşitli yapısal parametre değişimlerinin fiziksel değişimler ile açıklanılmasına imkan vermektedir.
Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde hasar gören 6 katlı bir betonarme binadan
kaydedilen deprem sonrası verilerle gerçek bir hasar tanılama çalışması yürütülmüştür. Yapının nümerik
modelinin elde edilen bu bilgilerle güncellenmesi deneysel sonuçların nümerik olarak üretilmesini ve
hasar tahminini güçlendirecektir. Gözlemci/Kalman tanılama süzgeçleriyle uygulanan Eigen öz değer
gerçekleşme algoritması ve katlararası geçirgenlik fonksiyonları MatLab’de yazılmış ve mevcut yapısal
hasarın tutarlılığı test edilmiştir.