SOSYAL HAKLARIN DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE İNCELEME


Creative Commons License

Çelik S. , Doğan E.

Journal of Law (JL), vol.2, no.2, pp.17-36, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Journal of Law (JL)
  • Page Numbers: pp.17-36

Abstract

İnsan haklarının sadece kâğıt üzerinde kalan haklar olmaması için çeşitli mekanizmalarla korunması önemlidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer verilmiş tüm hakların en büyük güvencesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla hak ihlallerinin dava edilebiliyor olmasının çok önemli olduğu ortadadır. Ancak sosyal haklar bakımından korumanın halen tam anlamıyla sağlanamadığı bilinen bir gerçektir. Tartışma genel olarak sosyal hakların doğasından kaynaklanmaktadır. Nitekim hakların dava edilemeyeceği görüşünün gerekçesi olarak sosyal hakların içeriğinin belirsiz olması ve pozitif yükümlülük gerektirmesi ileri sürülmektedir. Öte yandan sosyal hakların dava edilebilir olduğu görüşü ise insan haklarının bütünlüğü ilkesi, insan haklarının bir arada korunması düşüncesi ve hakların içinde barındırdığı öz/çekirdek yükümlülüklerle gerekçelendirilmektedir.  Bu makalede bu görüşleri ayrıntılı olarak verdikten sonra sosyal hakların dava edilebilir olmasının önemli/gerekli olduğunu gerekçeleriyle savunacağız.

İnsan haklarının sadece kâğıt üzerinde kalan haklar olmaması için çeşitli mekanizmalarla korunması önemlidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer verilmiş tüm hakların en büyük güvencesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla hak ihlallerinin dava edilebiliyor olmasının çok önemli olduğu ortadadır. Ancak sosyal haklar bakımından korumanın halen tam anlamıyla sağlanamadığı bilinen bir gerçektir. Tartışma genel olarak sosyal hakların doğasından kaynaklanmaktadır. Nitekim hakların dava edilemeyeceği görüşünün gerekçesi olarak sosyal hakların içeriğinin belirsiz olması ve pozitif yükümlülük gerektirmesi ileri sürülmektedir. Öte yandan sosyal hakların dava edilebilir olduğu görüşü ise insan haklarının bütünlüğü ilkesi, insan haklarının bir arada korunması düşüncesi ve hakların içinde barındırdığı öz/çekirdek yükümlülüklerle gerekçelendirilmektedir.  Bu makalede bu görüşleri ayrıntılı olarak verdikten sonra sosyal hakların dava edilebilir olmasının önemli/gerekli olduğunu gerekçeleriyle savunacağız.