Bazı Müze Ve Kütüphanelerdeki El Yazmalarında Görülen Serlevha Sayfalarının Tezhip Sanatı Bakımından Değerlendirilmesi


Karadeniz Y.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.10, no.99, pp.2280-2290, 2023 (Peer-Reviewed Journal)