Numerical Investigation of Radius Dependent Solidity Effect on H-Type Vertical Axis Wind Turbines


Kaya A. F. , Tanürün H. E. , Acır A.

Politeknik Dergisi, pp.1-14, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.2339/politeknik.799767
  • Title of Journal : Politeknik Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-14

Abstract

In this study, radius-dependent solidity effect to the aerodynamic characteristic of a three bladed H-rotor Darrieus wind turbine consisting of NACA 0021 profile blades was investigated numerically in Ansys Fluent 14.1 software. After achieving independence from the mesh, the numerical method was validated with the experimental data and then numerical analyses were performed for different solidity values. Results show that the higher efficiency can be obtained both in low Type Speed Ratio (TSR) values with the increase of solidity and in high TSR values with the decrease in solidity. Power coefficient (Cp) has been enhanced as 4.25% with 0.75 m (M1) and Cp has been reduced as 0.57% with 1.25 m (M3) rotor radius according to 1 m rotor radius (M2), respectively.

Bu çalışmada yarıçapa bağlı olarak değiştirilen katılık oranının, NACA 0021 kanat profiline sahip 3 kanatlı H-tip dikey eksenli rüzgar türbini aerodinamik performansına olan etkisi sayısal olarak Ansys – Fluent 14.1 yazılımında incelenmiştir. Meshten bağımsızlığa ulaşıldıktan sonra kullanılan sayısal methodlar deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar ile doğrulanmış ve farklı katılık oranlarında sayısal analizler tekrarlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, katılık oranının artması ile birlikte düşük kanat uç hız oranlarında (TSR), katılık oranının azalması ile birlikte ise yüksek TSR değerlerinde daha yüksek aerodinamik verim elde edileceği görülmüştür. Gözlemlenen en büyük güç katsayıları, 1 m yarıçapa sahip olan turbine göre (Cp) 0.75 m yarıçapa sahip olan (M1) türbinde %4.25 artmış, 1.25 m yarıçapa sahip olan (M3) türbinde ise % 0.57 azalmıştır.