Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Veritabanı Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Sonuçları


AYDIN Z., TÜRKMEN K., DEDE F., YAŞAR E., ÖZTÜRK S., AYDIN M., ...More

36. uLUSAL nEFROLOJİ kONGRESİ, Turkey, 16 - 20 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey