“I Watched a Short Film about Nietzsche on YouTube”: Cinema Experience in the Age of Digital Encounters


Creative Commons License

Vardar S., Töle H. M.

SineFilozofi, vol.7, no.Özel Sayı (4), pp.184-210, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: Özel Sayı (4)
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.31122/sinefilozofi.1067016
  • Journal Name: SineFilozofi
  • Page Numbers: pp.184-210
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Internet and internet-based applications have now become a part of our daily lives. Within the framework of this technological life we have experienced, our watching habits have also undergone a transformation. Today, digital encounters that we experience in internet-based social media and video sharing platforms, whether as academic or leisure activities, also shape our relationship with movies. Our practices of watching movies, interpreting and sharing the information we have gained from these processes with the relevant people come into existence under the conditions of this digital environment. All these issues deeply affect all moviegoers in general and “cinephiles” in particular, which we can describe as passionate moviegoers. The activities and digital encounters of cinephiles, who consider thinking, talking and sharing about movies as a passion, are now being experienced in virtual environments such as social media, blogs and websites. This study is based on Fáuston da Silva’s short film Meu Amigo Nietzsche [My Friend Nietzsche] (2012), which is encountered when searching for “Nietzsche” on YouTube as part of an academic research. The protagonist of the movie, Lucas, embarks on a new adventure by meeting with thinkers he does not know in his relationship with Nietzsche’s book Also sprach Zarathustra [Thus Spoke Zarathustra] (1883), which he finds in the context of the randomness of life. This adventure of the little hero has similarities with our discovery of movie productions that appear on the screens of our devices connected to the internet, and our meeting with directors, cinemas, genres, heroes, stories and narratives that we have never met. From this point of view, the findings related to the problems of watching, participation, sharing, criticism and encountering the new generation cinematic experiences on platforms such as YouTube, which emerged with digitalization, are discussed through the approaches presented in the fields of philosophy, sociology, cinema, architecture, communication history and cultural studies.
İnternet ve internet tabanlı uygulamalar artık gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Deneyimlediğimiz bu teknolojik yaşam çerçevesinde, seyir alışkanlıklarımız da dönüşüme uğramıştır. Günümüzde, internet tabanlı sosyal medya ve video paylaşım platformlarında ister akademik ister boş zaman etkinliği olarak deneyimlediğimiz dijital karşılaşmalar, sinema filmleri ile girdiğimiz ilişkiyi de biçimlendirmektedir. Film izleme, yorumlama ve bu süreçlerden edindiğimiz bilgiyi ilgililerle paylaşma pratiklerimiz bu dijital ortamın koşullarına uygun olarak varlık kazanmaktadır. Tüm bu hususlar genel ölçekte tüm sinema izleyicilerini, özelde ise tutkulu sinemaseverler olarak nitelendirebileceğimiz “sinefilleri” derinden etkilemektedir. Filmler üzerine düşünmeyi, konuşmayı, paylaşmayı bir tutku olarak gören sinefillerin etkinlikleri ve dijital karşılaşmaları da artık sosyal medya, blog, web sitesi gibi sanal ortamlarda yaşanmaktadır. Bu çalışmada, YouTube’a, akademik bir araştırmanın parçası olarak “Nietzsche” yazılıp aratıldığında karşılaşılan Fáuston da Silva’nın Meu Amigo Nietzsche [Arkadaşım Nietzsche] (2012) kısa filminden hareket edilmektedir. Filmin kahramanı Lucas, hayatın rastgeleliğine bağdaşık olarak bulduğu Nietzsche’nin Also sprach Zarathustra [Böyle Buyurdu Zerdüşt] (1883) kitabıyla kurduğu ilişkide tanımadığı düşünürler ile tanışarak yeni bir serüvene atılmaktadır. Küçük kahramanın bu serüveni, bizlerin, internet ağına bağlı cihazlarımızın ekranlarında karşımıza çıkıveren yapımları keşfedişimizle ve gerek üretim gerekse tüketim bağlamında hiç tanış olmadığımız yönetmenler, sinemalar, türler, kahramanlar, hikâyeler ve anlatılar ile tanışmamızla benzerlikler içermektedir. Çalışmamızda, buradan hareketle, dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan YouTube gibi platformlardaki yeni nesil sinemasal deneyimlere dair izleme, katılım, paylaşma, eleştiri ve karşılaşma sorunsallarına ilişkin bulgular felsefe, sosyoloji, sinema, mimarlık, iletişim tarihi ve kültürel çalışmalar alanlarında sunulmuş yaklaşımlar üzerinden tartışılmaktadır.