GÜNÜMÜZ SANAT PRATİKLERİNDE İRONİK ÜSLUP IRONIC STYLE IN TODAY’S ART PRACTICES


Creative Commons License

Örgel S.

X. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu/ Madebyartist 10 Symposium “Modernism and Post in Visual Arts”, Varna, Bulgaria, 13 December 2018 - 16 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Varna
  • Country: Bulgaria

Abstract

Modernizm, deha sıfatı yükleyip yaratıcılığı sanatçıya indirgemiş, sanat nesnesini metalaştırarak, sanat tüketicisi tarafından alımlanacak özerk bir yapıya bürünmesine sebebiyet vermiştir. Bu akımın getirdiği anlam inşa etmenin aksine postmodernizmin getirdiği anlam yıkımı sanat eserinin bu kendinden menkul yapısını kırmış, yaratıcılığı, geleneksel anlamda el emeğiyle üretim yapan sanatçı tekelinden çıkararak imzasızlaştırmış ve sanat nesnesinin müzeden, galeriden sokağa adım atmasının kapısını aralamıştır. Günümüzde sanat pratikleri kapsamında ele alınan bu yeni tip yaratıcılık en yalın ifadeyle, yaratıcı dehanın salt insana dair olması, yani -dil-din-ırk -cinsiyet vd. ayrım gözetmeksizin eyleme dayalı bir üretim olmasıdır. Bu aynı zamanda nesnenin maddi formunu aşarak bedensel-duygulanımsal hazza evirilmesi de demektir. Merkezinde toplumsal hareketlerin olması, eleştirel bir tutumla örgütlenmeye dayalı kolektif bir söylem üretmesi yeni tip sanatın dilinin politikleşmesinin ipuçlarını verdiği gibi oyun olgusu ile hayatı ilişkilendirerek durumlar yaratması da ironik üslup yanını beslemektedir. Bu bildiri merkezine modernizm sonrası katılımcı sanat pratiklerini alarak “ironi ve sanat” arasındaki diyalogu örnekler üzerinden incelemeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Katılımcı sanat, Oyun, İroni