Desensı̇tı̇zer uygulaması ve türk kahvesı̇nde bekletmenı̇n nanohı̇brı̇t kompozı̇tlerı̇n yüzey pürüzlülüğü üzerı̇ne etkı̇sı̇


BOZKAYA S., TEKÇE N.

International Scientific Congress and Exhibition, Tepekule Kongre Merkezı̇, İzmı̇r, 10 - 12 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text