Biohydrogen Production from Waste Sludge (Atık Arıtma Çamurlarından Biyohidrojen Üretimi)


GENÇ N.

Yıldız Teknik Üniversitesi, sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri dergisi, vol.28, 2010 (Peer-Reviewed Journal)