Shainin Deney Tasarımı ile Çıktı Değişkenliğinin Azaltılması ve Bir Uygulama


AKSU B. , BAYNAL K.

YAEM 2009 – Yöneylem Arastirmasi / Endüstri Mühendisligi – XXIX. Ulusal Kongresi,Bildiriler Kitabı (CD), Turkey, 22 - 24 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey