Kamu Personeli Seçme Sınavında Mesleki Alan Derslerinin Kümelenmesine İlişkin Veri Madenciliği Uygulaması


ÖZCAN B. , KARABIÇAK Ç. , KOCABAŞ M., BOYACI A. İ.

15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS), Turkey, 14 - 16 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey