Akciğerde küçük hücreli karsinoma eşlik eden amiloid birikimi: Olgu Sunumu


ÖZOD U., VURAL Ç. , ERŞAN ERDEM B., ÖZBEK B. , BOYACI H.

27. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey