THE BRAND LOYALTY AND ITS EFFECT ON REPURCHASING INTENTION, A SPECIAL CASE IN GSM SECTOR


Creative Commons License

Uzunkaya T.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.9, no.2, pp.58-67, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.18221/bujss.32305
  • Title of Journal : Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.58-67

Abstract

Technological changes and advances taking place in the mobile communications industry, which is one of the largest industries in the world today. Developments in the communications sector cause the inevitable competition among GSM operators. Also, the process of keeping the customers’ loyalty unchanged to buy their products is extremely important for GSM operators in the sector. The purpose of this study to determine the brand loyalty and its effect on repurchasing intention. For this purpose, as a result of the research, which has been carried out in Kocaeli including people who are GSM operator users, 18 years old and older give their opinions to determine the content of the effect of brand loyalty on repurchasing intentions for the study and it has been seen that there are positive effects on users, also, there are differences in their intentions according to the three GSM operators.

Dünyada yaşanan teknolojik değişim ve ilerlemeler ile birlikte mobil iletişim günümüzdeki en büyük sektörlerden biri haline gelmiştir. İletişim sektöründe yaşanan gelişmeler, GSM (Global System for Mobile Communications-Mobil İletişim İçin Küresel Sistem) operatörleri arasındaki rekabeti kaçınılmaz hale getirmiştir. GSM sektöründe faaliyet gösteren operatörler için, sahip oldukları müşterileri ellerinde tutmaları ve müşterilerinde marka sadakati oluşturmaları son derece önemli bir boyut kazanmıştır. Çalışmanın amacı; marka sadakatinin tekrar satın alma niyetine etkisini belirlemektir. Bu amaçla Kocaeli’de GSM sektöründe 18 yaş ve üzeri kullanıcıları kapsayan araştırma neticesinde, marka sadakatinin tekrar satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmış ve bu etkinin üç GSM operatörü kullanıcılarına göre farklılık gösterdiği görülmüştür.