CAD/CAM İle Üretilen Zirkonyum Altyapılı Hibrit Protez Uygulaması: Olgu Sunumu


KOÇ S. , SARIDAĞ S. , tutuş e., KAN B.

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongres, 4 - 07 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text