Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yönteminin Uygulanması


Küçük A., Arı A. A.

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, vol.1, no.2, pp.11-25, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Hızla gelişen dünya düzeninde, bu düzene uygun başarılı ve nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla verilen eğitimlerin sonuçlarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durum, özellikle yetiştirilen bireylere ve onların özelliklerine verilen önemi ve özeni de göstermektedir. Ayrıca, belirlenecek olan ortak kriterlere göre yapılan hassas değerlendirmeler daha objektif olacak ve değerlendirmedeki dengesizlikleri de ortadan kaldıracaktır. Çünkü değerlendirme kriterleri ne kadar ayrıntılı ve hassas olursa, değerlendirme sonucu da o denli doğru ve objektif olur. Öğretmen adaylarının, Okul Deneyimi, Topluma Hizmet Uygulamaları ve Öğretmenlik Uygulaması gibi uygulama derslerinin değerlendirilmesi genellikle dersten sorumlu öğretim elemanının inisiyatifine bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada, bulanık mantık yöntemiyle “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin değerlendirmesi modellenmiş olup, bu model diğer uygulama derslerinin değerlendirilmesi için de bir örnek oluşturması bakımından önem arz etmektedir