Halkla İlişkiler Bakış Açısı İle Kurumsal Web Sitelerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Koçer S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.1479-1494, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2019.3156
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1479-1494

Özet

Çalışmada Türkiye'de en çok ciro yapan ilk 50 firmanın kurumsal web siteleri içerik ve tasarım açısından incelenmektedir.

Firmaların kurumsal web siteleri incelemesinde; Gibson, Margolis, Resnick ve Ward'un "Election Campaigning on the WWW in the

USA and UK: A Comparative Analysis" adlı çalışmasında kullandıkları yöntem temel alınmıştır. Analiz aşamasında, kurumsal web

sitelerinin Kurumsal web siteleri işlevsellik özellikleri bakımından iletişim, tanıtım, kurum kimliği, hedef kitle, medya ilişkisi,

kampanya, reklam, pazarlama, insan kaynakları bilgileri, yayınları ve enformasyon/bilgi akışı incelenmektedir. Kurumsal web siteleri

tasarım özelliği açısından ana sayfa özellikleri, etkileşim, açıklık, eğlence, erişilebilirlik, kişiselleştirme, gezilebilirlik, görünürlük ve

güncelleme kategorilerinde incelenmektedir. Her bir kategoride firmaların aldıkları puanlara göre endeksler oluşturulmaktadır.