Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi


KAHRAMAN G., ÇOLAK E. , BAYAZIT B. , YILMAZ O.

III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Turkey, 5 - 07 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey