Tersane İşletmelerinde Örgütsel Güvenlik İkliminin İncelenmesi


Creative Commons License

Yorulmaz M. , Büyük N., Birgün S.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.46, pp.303-317, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 46
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.9761/jasss3324
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Science Studies
  • Page Numbers: pp.303-317

Abstract

Küreselleşen dünyada, gün geçtikçe deniz ulaştırmasına olan talep artmakta, bu da deniz ulaştırmasının ayrılmaz parçası olan gemilerin inşası, bakımı ve onarımı gibi faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Gemiler, uluslararası mal ticaretinin en ekonomik ulaştırma araçları olmaları nedeniyle, teknik ve teknolojik gelişmelerden etkilenmektedirler. Gemi inşa sanayinde değişen üretim anlayışı ve gelişen teknoloji iş sağlığı ve güvenliği konusunda, yöneticilerin işletmelerinde güvenlik kültürünü geliştirme yönünde uygulamalar yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, gemi inşası, bakımı ve onarımı sektöründe faaliyette bulunan Marmara Bölge-sindeki tersane işletmelerinin, örgütsel güvenlik iklimi uygulamaları, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği davranışı ile çalışan performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Yalova-Altınova Tersaneler bölgesindeki tersane işletmelerinin çalışanlarına anket uygulanmış ve bulgular değerlendirilmiştir.