Sağlık Eğitiminde Disiplinler Arası Eğitim: Kocaeli Üniversitesi Yahya Kaptan MYO Örneği


ÇEKMECE Ç. , ÇAPA TAYYARE B. , ŞEN S. , DURSUN E.

1. Ulusal Mesleki Eğitim ʺSağlıkʺ Kongresi”, Turkey, 17 - 18 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey