Sağlık Eğitiminde Disiplinler Arası Eğitim: Kocaeli Üniversitesi Yahya Kaptan MYO Örneği


ÇEKMECE Ç. , ÇAPA TAYYARE B. , ŞEN S. , DURSUN E.

1. Ulusal Mesleki Eğitim ʺSağlıkʺ Kongresi”, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye