Agresif Periodontitis Hastalarında Faz I Tedavi ile Eşzamanlı Kombine Antibiyotik Tedavisinin Subgingival Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia ve Tannerella forsythia Miktarlarına Etkisi


YAPRAK E. , HAKKI S., ARSLAN U., DÜNDAR N., ATAOĞLU T.

Türk Periodontoloji Derneği 39. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey