KOBİ TFRS’lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi


Haftacı V. , Kılınç Y.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.1, sa.25, ss.75-96, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 25
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)
  • Sayfa Sayıları: ss.75-96

Özet

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve işletme dışı bilgi kullanıcıları açısından genel amaçlı finansal tablo yayımlayan ekonomik ve teknik birimlerdir. Küreselleşen dünyada ortak bir muhasebe dilinin kullanılması, daha güvenilir, karşılaştırılabilir, gereksinmelere uygun finansal tablolar sunabilmesi amacıyla muhasebe standartları kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Büyük işletmeler açısından oluşturulan bu standartların KOBİ’ler tarafından kullanımının zorluğu ve karmaşıklığı, KOBİ’ler için daha özet bir biçimde KOBİ TFRS’lerin yayımlanmasına neden olmuştur. Bu çalışmada KOBİ’ler hakkında bilgi verilmiş, konsolide finansal tablo düzenleyecek olan KOBİ’lerin yapması gereken konsolidasyon işlemlerini nasıl gerçekleştireceği KOBİ TFRS’ler boyutunda incelenmiştir. 

Small and Medium Sized Enterprises (SME) are economic and technical units that have no obligations to disclosure to the public and publish general purposed financial charts in terms of non-business information users. In today’s globalized world, accounting standards have been accepted and applied for using a common accounting language and providing more reliable, comparable and suitable to the requirements. The complexities of using these standars that organized for big enterprises by SME paved the way for publishing SME TFRS in a brief for SME. In this article, it has been given information about SME and examined how the consolidation process will be carried out by the SME in accordance with the SME TFRS.