YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİTİK AĞ SÜRECİ (AAS) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Şahin Y. , Özkan E., Kasap S. S. , Fırtına B.

International Marmara Sciences Congress (Spring) 2020, Kocaeli, Türkiye ss.71-72, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.71-72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.71-72

Abstract

Eğitim, binlerce yıldır insanlığı medeniyete taşımadaki ışık, aynı zamanda toplumların görünmez silahı olmuştur. Eğitim insanlığın var oluşundan bu yana yaşayan, insanoğlu ile büyüyen ve gelişen bir süreçtir. Eğitim- öğretim faaliyetleri söz konusu olduğunda üzerinde en fazla durulan konu öğrenci başarısıdır. Öğrencilerin aynı öğretim kurumunda birbirine benzer dersleri aynı yöntemlerle almalarına rağmen dönem sonu ya da yılsonunda birbirinden çok farklı akademik başarı sergilemeleri eğitimcilerin en çok üzerinde durduğu ve araştırdığı konuların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkilerinin tespit edilebilmesidir. Karar problemi üzerinde etkili olan ana faktörler ve bu ana faktörleri tanımlayan alt faktörler hem literatür incelemesi hem de alanında uzman akademisyen ve eğitimcilerden oluşan kişilerin görüşleri alınarak tespit edilmiştir. Öğrenci başarısını etkileyen faktörler genel olarak 6 gruba ayrılmış olup bu grupların başarı üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında verilerin elde edilmesi amacıyla bir anket hazırlanmış ve çoğunluğu Kocaeli Üniversitesi’nden olmak üzere toplamda 233 üniversite öğrencisine uygulanmıştır.