Investigating the Relationship Between Sociodemographic Attributes and Problems After Institutional Care of Care Leavers


Creative Commons License

Turgut A. Ş., Özkan Y.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.3, pp.748-763, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.748-763
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Kurum bakımı kavramı, korunma ihtiyacı olan çocukların eğitim, barınma, sağlık, sosyal hayata katılım gibi ihtiyaçlarının profesyoneller eliyle mevzuat aracılığıyla karşılanmasını ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kurum bakımından ayrılmış bireylerin demografik özelliklerinin, kurum bakımı sonrası karşılaştıkları sorunların, bu sorunların ortaya konulmasıdır. Çalışmanın örneklemini kurum bakımındaki ve kurum bakımından ayrılmış bireylerle çalışan çeşitli sivil toplum örgütleri ve bu örgütlerin üyeleri aracılığıyla ulaşılan 107 kadın ve erkek oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik Sosyo-Demografik Bilgi Formu, kurum bakımı sonrası süreci belirlemeye yönelik Kurum Bakımına ve Kurum Sonrası Yaşanan Sorunlara İlişkin Bilgi Formu kullanılmıştır. Bu çalışmada, katılımcıların kurum bakımından ayrıldıktan sonra yaşadıkları sorunlar ile cinsiyetleri, kurum bakımından ayrılma yaşları, çalışma durumları ve gelir düzeyleri arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kurum Bakımı, Kurum Bakımından Ayrılan Birey, Kurum Bakımı Sonrası, Sosyal Hizmet