KURUM BAKIMINDAN AYRILMIŞ BİREYLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE KURUM BAKIMI SONRASI YAŞADIKLARI SORUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Turgut A. Ş. , Özkan Y.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.23, ss.748-763, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.748-763

Özet

Kurum bakımı kavramı, korunma ihtiyacı olan çocukların eğitim, barınma, sağlık, sosyal hayata katılım gibi ihtiyaçlarının profesyoneller eliyle mevzuat aracılığıyla karşılanmasını ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kurum bakımından ayrılmış bireylerin demografik özelliklerinin, kurum bakımı sonrası karşılaştıkları sorunların, bu sorunların ortaya konulmasıdır. Çalışmanın örneklemini kurum bakımındaki ve kurum bakımından ayrılmış bireylerle çalışan çeşitli sivil toplum örgütleri ve bu örgütlerin üyeleri aracılığıyla ulaşılan 107 kadın ve erkek oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik Sosyo-Demografik Bilgi Formu, kurum bakımı sonrası süreci belirlemeye yönelik Kurum Bakımına ve Kurum Sonrası Yaşanan Sorunlara İlişkin Bilgi Formu kullanılmıştır. Bu çalışmada, katılımcıların kurum bakımından ayrıldıktan sonra yaşadıkları sorunlar ile cinsiyetleri, kurum bakımından ayrılma yaşları, çalışma durumları ve gelir düzeyleri arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kurum Bakımı, Kurum Bakımından Ayrılan Birey, Kurum Bakımı Sonrası, Sosyal Hizmet