PERCEPTİON OF STATE, LAW, JUSTICE IN OTTOMANS AN ANALYSIS OF HALİL İNALCIK


Creative Commons License

Çelik S.

KOÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, no.9, pp.9-24, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : KOÜ Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.9-24

Abstract

Although the legitimacy of the Islamic religious identification has been much debate as to whether a theocracy of the Ottoman Empire. On the other hand, there are authors that think differently about  the Ottoman Empire had "patrimonial, enjoy a despotic system" or not. The Ottoman Empire, the Byzantine institutions, Iranian state tradition and finally the new institutions, formed and carrying on the impact of Islamic traditions with the structure designed as a synthesis of this tradition, stands where in this debate? Halil İnalcık who is a historian, an expert on the Ottoman Empire, we found important his works and we put out his documents which pointing to broadcast his response to this question to the center and we will endeavor to analyze them. In doing so, especially our scientists as Ömer Lutfi Barkan, Fuat Koprulu who known for his work on still documents on these subjects, we will make an assessment on state of the Ottoman law and the fairness perception.


Meşruluğunu İslam diniyle tanımlamasına rağmen Osmanlı devletinin bir teokrasi olup olmadığı çok tartışılmıştır. Diğer yandan Osmanlı Devleti’nin “patrimonyal, keyfi bir despotik sistem” olup olmadığı üzerine de farklı düşünen yazarlar bulunmaktadır. Osmanlı Devleti, Bizans kurumlarının, İran devlet geleneğinin ve nihayet İslam geleneğinin etkilerini üzerinde taşıyan ve oluşturduğu yeni kurumlarını bu geleneklerin bir sentezi olarak kurgulayan yapısıyla bu tartışmaların neresinde durmaktadır? Osmanlı devleti üzerinde uzman olan tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın çalışmalarını önemli bulduğumuz için, kendisinin belgeler üzerinden yaptığı yayınlarını merkeze koyup bu sorulara verdiği yanıtlara bakacak ve bunları analiz etmeye gayret edeceğiz. Bunu yaparken de, bu konularda yine belgeler üstünde çalışmalarıyla tanınan Fuat Köprülü, Ömer Lütfü Barkan gibi bilim insanlarımız başta olmak üzere başka yazarlara da atıf yaparak, Osmanlı'da devlet, hukuk, adalet algısı üzerine bir değerlendirme yapacağız.