Mikrolarengeal cerrahide süperempoze yüksek frekanlı jet ventilasyon deneyimlerimiz


HOŞTEN T. , ÖZDAMAR A. D. , ÖZGÜN M., SOLAK Z. M. , TOKER K.

XLIII. Türk Anestezi Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey