ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ALGILANAN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE RUTİN VE RUTİN OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Günen A., KABLAN Z.

2.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 20 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text