Radyoda Dijitalleşme: Sektör İçin Yarını Anlamak


Özel S.

JOURNAL OF ERCIYES COMMUNICATION, vol.7, no.2, pp.1153-1172, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dijital teknolojilerin kültürel üretim ve tüketim biçimlerini değiştirdiği günümüzde bir kültürel endüstri olarak radyo da bu değişimi güçlü bir şekilde yaşamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yakınsama ile başlayan değişimin öncelikle radyo içerik üretiminde akabinde yayınların iletim metotlarında ama en çok tüketim sürecinde gerçekleştiği görülmektedir. Bulut müzik servisleri başta olmak üzere dinler kitleye sunulan farklı hizmet ve içerikler diğer geleneksel iletişim araçlarında olduğu gibi radyoda da dinleyici kaybına neden olmuştur. Ancak bu kaybın şimdilik düşünüldüğü kadar yoğun olmadığına vurgu yapan araştırmalar, yine de Y Kuşağı olarak adlandırılan ve yeni iletişim ortam ve araçlarını daha fazla kullanmaya hevesli kitlenin etkisi ile radyonun tehlikede olduğuna işaret etmektedir. Radyonun gelecekte var olabilmesi, onun tanımlanmasında ayırıcı olan temel özelliklerini koruyarak teknolojiyi daha güçlü kullanmasına ve yeni medyanın kullanıcılarına sağladığı, etkileşim, özelleştirme, asenkron iletişim gibi özellikleri içermesine bağlıdır.