THE DIAGNOSIS OF COVID-19 IN THE LUNG USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN X- RAY IMAGES


Soysal A. B. , Solak S.

5th INTERNATIONAL MARMARA SCIENCES CONGRESS IMASCON 2020 AUTUMN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13

Abstract

People experience various economic and social problems, due to the rapidly increasing Covid-19 epidemic in our country and around the world. Especially with the spread of the disease, the fear of catching the disease, infecting their relatives, dying from Covid-19 and people's lack of socialization by staying in their homes cause psychological depression. It is important to detect Covid-19 disease early and to reduce its spread rate in order to minimize these problems. Developing methods to detect the disease early can prevent thousands of deaths. Therefore, the disease is not fatal to humans without contaminating the lungs, but when it reaches the lungs, there is a risk of death for every patient. People with Covid-19 disease in their lungs can be detected and treated quickly, and they can save their lives. In this paper, the software, that uses artificial intelligence techniques on X-RAY images, has been developed to ensure early diagnosis of the disease and rapid intervention. The data obtained by using the program are analyzed and results with high accuracy are obtained. The program can detect viral, covid-19 or normal status of the lung in a very short time by making various analyzes on the data. Thanks to this process, the test waiting phase is accelerated and patients with the virus in the lung can be intervened quickly.

Ülkemizde ve dünya genelinde hızla artan Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle insanlar ekonomik ve sosyal olarak çeşitli problemler yaşamaktadır. Özellikle hastalığın yaygınlaşmasıyla beraber hasta olma, yakınlarına bulaştırma, ölme korkularının yanı sıra insanların evlerine kapanarak sosyalleşme ortamlarının kalmaması psikolojik açıdan bunalımlara sebep olmaktadır. Bu problemleri en aza indirmek için, Covid-19 hastalığının erken tespit edilmesi ve yaygınlaşma hızının düşürülmesi önem arz etmektedir. Hastalığın erken tespit edilecek yöntemlerin geliştirilmesi binlerce insanın hayatını kurtarabilir. Dolayısıyla hastalık, akciğerlere bulaşmadan insanlar için ölümcül olmasa da, akciğerlere indiğinde her hasta için ölüm riski bulunmaktadır. Covid-19 hastalığı akciğere inen kişileri erken tespit edilerek tedavi edilmeye başlanması bu kişilerin hayatını kurtarabilir. Çalışma, hastalığın erken tespiti ve çabuk müdahale edilmesini sağlamak amacıyla X-RAY görüntüleri üzerinde yapay zekâ teknikleri kullanarak program geliştirilmiştir. Program kullanılarak elde edilen verilerin analizi yapılmakta ve yüksek doğruluk oranında sonuçlar elde edilmektedir. Program veriler üzerinden çeşitli analizler yaparak akciğerin viral, covid-19 veya normal olma durumlarını çok kısa bir zamanda tespit edebilmektedir. Bu işlem sayesinde test bekleme aşaması hızlanmakta ve virüs akciğere inmiş hastalar için hızlı müdahale edilebilmektedir.