Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşları Hakkında DüĢünceleri, Beklentileri ve Sivil Toplum Kuruluşları için Yapabilirlikleri Üzerine Bir Araştırma


AKHİSAR Ü.

IV. ımcofe International Multidisciplinary Congress of EURASIA, 27 - 30 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text