Kitle Medyasında İdeolojik Haber Söylemleri: Covid-19 Pandemisi İle İlgili Ana Akım İnternet Gazete Haberlerinin Söylem Çözümlemesi


Kaya K. , Yılmaz D.

ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 20 - 22 July 2020, pp.263-277

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.263-277

Abstract

Discourse is a way of thinking expressed in written or oral form, based on logical consistency. In his texts and news headlines, he can take advantage of different ways of saying. This is the last minute for Internet journalism. The power of internet news to readers is increasing day by day. The aim of this study is to understand how the news articles in the mainstream internet newspaper news about the New Type Coronary Virus (Covid-19) epidemic that emerged in in City Wuhan of Hubei Province of China in late December 2019. In order to carry out the study smoothly, the related news have been analysed by means of critical discourse analysis model of Teun van Dijk. In the scope of the research; Covid-19 Pandemic of Turkey, '' the 10 March 2020 the day set by the first case, the first formal step in history where taken towards the normalization of up to 28 May 2020, the news on the subject of online newspapers will be chosen, will be subjected to the description analysis and news web about the pandemic The way of handling the media will be revealed.


Keywords: Covid-19, Pandemic, Critical discourse analysis, Mainstream media, Internet

Journalism.

Söylem, yazılı ya da s.zlü olarak dile getirilen ve mantıksal tutarlılığa dayanan bir düşünme biçimidir. Metinlerinde ve haber başlıklarında yer alan söylemler, çok başka anlamlara gelecek şekilde kullanılarak, farklı söyleme biçimlerinden yararlanabilmektedir., Özellikle, teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet haberciliğinin gelişmiş ve bu habercilik türü kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir olmuştur. İnternet haberciliği ise son dakika haberleriyle güncellenebilir olmasından ve fazla alternatif

içermesi gibi birçok nedenden dolayı, hızla basılı gazeteciliğin yerini almaktadır. Bu nedenledir ki; internet haberlerinin okurları etkileme gücü gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2019 Aralık ayı sonlarında Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan Kentinde ortaya çıkarak

tüm dünyaya yayılan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili anaakım internet gazete haberlerinde yer alan haber metinlerinin söylem incelemesini yapmaktır. Çalışmanın uygun bir şekilde

yürütülebilmesi için konuyla ilgili haberler, Teun van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modeli kullanılarak ..zümlenmiştir. Araştırma kapsamında; Covid-19 Pandemisinin Türkiye’ ‘de ilk vakanın

belirlendiği gün olan 10 Mart 2020 tarihinden, normalleşmeye yönelik ilk resmi adımın atıldığı tarih ise 28 Mayıs 2020 tarihine kadar olan, seçilecek internet gazetelerindeki konuya ilişkin haberler, söylem

analizine tabi tutulacak ve pandemi ile ilgili haberlerin internet medyasındaki ele alınış biçimi ortaya konulacaktır.


Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Eleştirel söylem ..zümlemesi, Anaakım medya, İnternet Gazeteciliği.