Geliştirilmiş Yerel Dalga Sayısı Yöntemi Kullanılarak Manyetik Anomalilerin Yorumlanması ve Yöntem İçin Geliştirilmiş Bir C#.NET Programı


Kafadar Ö. , Keskinsezer A.

19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5

Abstract

Bu çalışmada geliştirilmiş yerel dalga sayısı yöntemi kullanılarak 2 boyutlu manyetik kütlelerin kaynak-konum parametrelerini hesaplamak için Microsoft.NET Framework ile C# (C Sharp) dilinde bir program geliştirilmiştir. Geliştirilen program, yatay ve düşey türevleri, analitik sinyali, yerel fazı, yerel dalga sayısını ve yerel dalga sayısının faz kaydırılmış versiyonunu hesaplamaktadır. Program seçilen pencere boyutuna bağlı olarak denklem sistemleri üretmekte ve bu denklemleri çözerek kaynak parametrelerini hesaplamaktadır. Yöntem teorik bir model çalışması ile test edilmiştir. Yöntem daha sonra, Türkiye'deki Saros Körfezinin manyetik haritasından alınan kesitlere uygulanmış ve çalışma alanının 3 boyutlu modellemesi yapılmıştır.