Farklı Regresyon Analizi Yöntemleri Kullanılarak Ev Fiyatlarının Tahmini


KAYA F. , EKİNCİ E.

International Symposium on Industry 4.0 and Applications, 12 - 14 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text