Tavşanlarda Deneysel Ekstraoküler Kas Cerrahisi Sonrası Tirozin Kinaz İnhibitörü Nintedanib Kullanımının Postoperatif İnflamasyon, Fibrozis ve Adezyon Gelişimi Üzerine Etkisinin Histopatolojik Ve İmmünohistokimyasal Olarak Araştırılması


Bıçaklıoğlu G., Pirhan D. , Yazır Y. , Duruksu G. , Furat Rençber S. H. , Yüksel N.

TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Bileşik Cerrahi Toplantısı, Antalya, Turkey, 9 - 13 December 2020, pp.1883-1885

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1883-1885