Pediatrik febril nötropenide kullanılan antibiyotik, antifungal ve antiviral ajanların dozları ve yan etkileri.


Zengin E.

in: Pediatrik Febril Nötropeni 2016-Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Eğitim Serisi-1 , Hale Ören,Zeynep Karakaş,Adalet Meral Güneş, Editor, Galenos, İstanbul, pp.157-165, 2016

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Galenos
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.157-165
  • Editors: Hale Ören,Zeynep Karakaş,Adalet Meral Güneş, Editor
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Nötropenik ateş, kanserli hastalarda özellikle de hematolojik malignite ve hematopoetik kök hücre nakli alıcılarında yoğun miyelosüpresif ve immünsüpresif tedaviye bağlı en önemli komplikasyondur. Nötropenik hastada çoğu zaman enfeksiyon odağı etkeni belirlenemez. Bu hastalarda en güvenli uygulama P. aeroginosa, klebsiella ve E.coli’yi etki spektrumuna alan antipseudomonal geniş spektrumlu bir antibiyotikle tedaviye başlamaktır. Hastanın klinik durumu, ateşin devam edip etmediği ve beklenen nötropeni süresine göre ampirik antifungal tedavi 3-5 gün sonra eklenmektedir. Antiviral tedavi ise daha çok proflaktik olarak yada bilinen viral hastalığın tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Merkezlerin ve ülkelerin farklı antibiyotik kullanma politikaları nedeniyle giderek büyüyen bir problem olan antibiyotik direnci gelişimini göstermektedir. Enfeksiyon hastalıkları ile ilişkili kuruluş ve çalışmalar antibiyotik dirençli enfeksiyonlar konusunda uyarıcı nitelikte yayınlar yapıp önlemler alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Direnç dışında son 30 yılda antibiyotik geliştirme çalışmaları yavaşlamıştır. Bağışıklık sistemi baskılanmış, dirençli mikroorganizmalarla enfeksiyonlara duyarlı hasta grubunu oluşturan hemato-onkolojik malignitelerde elimizdeki ilaçları uygun kullanmak için tanımamız gerekmektedir.