Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Bazı Usul Hukuku Meseleleri


Mıdık B.

Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, vol.16, no.47, pp.835-860, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 47
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.835-860
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada eser sözleşmesi hukuki sebebine dayalı olarak açılan davalarda karşılaşılabilecek şu üç husus üzerinde durulmuş ve bu hususlardaki uygulama eleştirilerek görüşlerimiz açıklanmıştır: 1) Yüklenicinin eseri teslim borcunu hangi delillerle ispatlaması gerektiği 2) Ayıp ihbarının yapılıp yapılmadığının re’sen incelenip incelenemeyeceği 3) Eserdeki ayıbın tespiti için bilirkişiye başvurulması halinde bu başvurunun hukukî niteliği.